Xornadas informativas sobre axudas á rehabilitación de vivendas nos Camiños de Santiago - morrazo tribuna

Random posts

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

26/3/16

Xornadas informativas sobre axudas á rehabilitación de vivendas nos Camiños de Santiago

A Xunta continuará durante a Semana Santa coas xornadas informativas sobre axudas á rehabilitación de vivendas nos Camiños de Santiago, concretamente organizaranse reunións nos concellos de Abegondo, Rois, Valga, Caldas de Reis, Portas; Pontecesures, Dodro e O Porriño.

A área de rehabilitación dos Camiños de Santiago conta en 2016 cun orzamento total de 3,2 millóns de euros para actuacións de rehabilitación de vivendas e edificios de vivendas. Comprende as sete rutas do Camiño de Santiago en Galicia, incluíndo 107 concellos e preto de 500 parroquias.

Dadas as especias características de dispersión xeográfica desta Área de Rehabilitación Integral, o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) levará a cabo charlas informativas na totalidade dos concellos incluídas na mesma, dirixidas aos titulares de vivendas susceptibles de beneficiarse das axudas deste programa, incluído no Plan RehaVIta, plan galego de rehabilitación, aluguer e mellor acceso á vivenda 2015-2020.

As axudas da ARI dos Camiños de Santiago consisten nunha subvención do 35 por cento do orzamento protexible, cantidade que será dun máximo de 11.000 euros por vivenda. 

Poden beneficiarse das mesmas todas as vivendas que cumpran os requisitos e estean emprazadas nas parroquias polas que pasan as sete rutas do Camiño de Santiago. Nas zonas urbanas e de acceso ás vilas e cidades o ámbito queda limitado ás vivendas emprazadas no trazado do camiño.

Consideraranse actuacións protexibles a execución de obras ou traballos de mantemento e intervención en vivendas, edificios de vivendas e vivendas unifamiliares a fin adecualas á normativa vixente. Máis detalles sobre obras subvencionables en http://www.igvs.es/web/actuamos/858

Dende comezos de febreiro estanse a realizar charlas informativas nos concellos incluídos nas distintas rutas do Camiño.


Na semana do 28 de marzo ao 1 de abril as charlas realizáranse nos seguintes concellos


Post Bottom Ad

Responsive Ads Here